2017-2018 Akademik yılı yeni öğrenci kayıtları devam etmektedir. Kayıtlar, fakülte binasının dekanlık katında yapılmaktadır.

2017-2018 Akademik yılı yeni öğrenci kayıtları devam etmektedir. Kayıtlar, fakülte binasının dekanlık katında yapılmaktadır.

Bartın Üniversitesi Ağdacı Yerleşkesi Tel: 0 378 223 53 99 Belge Geçer: 0 378 223 50 39 E-posta: iibf@bartin.edu.tr

Copyright Bartın Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı