İşletme BölümüArş.Gör.
İsmail Fatih CEYHAN

İletişim Bilgileri

Adres : Bartın Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü, 74100 - Bartın

Telefon : (378) 223 53 90

E-Posta : ismailc@bartin.edu.tr

Doğum Yeri ve Tarihi : Ankara - 1979

Akademik Özgeçmiş

Lisans : 2001, İstanbul Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, İşletme

Yükseklisans : 2010, Kırıkkale Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme

Doktora : 2010 - 2014 Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme(Dr) Tez adı: Bağımsız Denetim Kalitesini Artırıcı Bir Yöntem Olarak Veri Madenciliği:Borsa İstanbul Uygulaması (2014)

Uzmanlık Alanı

Muhasebe-Finansman

Çalıştığı Konular : Denetim

Tezler

Yüksek Lisans : İç Denetim ve Kurumsallaşma , Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Bilimsel Çalışmalar

SCI/SSCI Makaleler

1. 1.KIRLIOĞLU HİLMİ, CEYHAN İSMAİL FATİH (2014). MALİ TABLO DENETİMİNDE ÖN ANALİTİK İNCELEME TEKNİĞİ OLARAK VERİ MADENCİLİĞİNİN KULLANIMI: BORSA İSTANBUL UYGULAMASI. AKADEMİK YAKLAŞIMLAR DERGİSİ, 5(1), 13-36.

Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

1. 1.CEYHAN İSMAİL FATİH, APAN MEHMET (2014). COSO İÇ KONTROL MODELİ' NİN YAPISAL EŞİTLİK MODELİ İLE İNCELENMESİ: BİR HASTANE UYGULAMASI. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, 6(10), 179-198.

Projeler

1. Uzman
DİĞER:Bartın'da Engellilerin Tespiti ve Analizi Projesi 2014
Bartın'da Engellilerin Tespiti ve Analizi

Verdiği Lisans Dersleri

(2014-2015)GENEL MUHASEBE Dil:Türkçe Saat:6

(2013-2014)GENEL MUHASEBE Dil:Türkçe Saat:6

(2013-2014)MALİ TABLOLAR ANALİZİ Dil:Türkçe Saat:6

Üye Olduğu Bilimsel Dernek ve Kuruluşlar

ISMMMO , 2006-2009

Mesleki Deneyim

2002 - 2005 : Kırıkkale Üniversitesi, İktisadi İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Araştırma Görevlisi

2006 - 2009 : Artı Değer Uluslararası Bağımsız Denetim ve Y.M.M. A.Ş, Denetçi - Mali Müşavir

2009 - ........: Bartın Üniversitesi, İktisadi İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Araştırma Görevlisi

Yabancı Dil Yeterlilik

İngilizce ÜDS, 2003(Bahar), Puan:75