İşletme BölümüArş.Gör.
İsmail Fatih CEYHAN

İletişim Bilgileri

Adres : Bartın Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü, 74100 - Bartın

Telefon : (378) 223 53 90

E-Posta : ismailc@bartin.edu.tr

Doğum Yeri ve Tarihi : Ankara - 1979

Akademik Özgeçmiş

Lisans : 2001, İstanbul Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, İşletme

Yükseklisans : 2010, Kırıkkale Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme

Doktora :

Uzmanlık Alanı

Muhasebe-Finansman

Çalıştığı Konular : Denetim

Tezler

Yüksek Lisans : İç Denetim ve Kurumsallaşma , Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Mesleki Deneyim

2002 - 2005 : Kırıkkale Üniversitesi, İktisadi İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Araştırma Görevlisi

2006 - 2009 : Artı Değer Uluslararası Bağımsız Denetim ve Y.M.M. A.Ş, Denetçi - Mali Müşavir

2009 - ........: Bartın Üniversitesi, İktisadi İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Araştırma Görevlisi