Profesör Dr. Selman KARAYILMAZLAR
Dekan İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
03782235101
selman@bartin.edu.tr
Web Adresi CV
Yardımcı Doçent Dr. Ramazan ARSLAN
Dekan Yardımcısı İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
0378 223 5384 / 5389
rarslan@bartin.edu.tr
Web Adresi CV
Yardımcı Doçent Dr. Hande KÜÇÜKÖNDER
Dekan Yardımcısı İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
0 (378) 223 53 86
hkucukonder@bartin.edu.tr
Web Adresi CV
Profesör Dr. Metin SABAN
Bölüm Başkanı İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
0 (378) 223 53 64
metinsaban@bartin.edu.tr
Web Adresi CV
Doçent Dr. Alper AYTEKİN
Bölüm Başkanı İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
0 (378) 223 53 57
aytekin@bartin.edu.tr
Web Adresi CV
Doçent Dr. Mahmut BOZAN
Bölüm Başkanı İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
0 (378) 223 53 94
mbozan@bartin.edu.tr
Web Adresi CV
Yardımcı Doçent Dr. M. Said CEYHAN
Bölüm Başkanı İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
0 (378) 223 53 85
sceyhan@bartin.edu.tr
Web Adresi CV
Yardımcı Doçent Dr. Ayhan KARAKAŞ
Bölüm Başkanı İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
0 (378) 223 53 54
akarakas@bartin.edu.tr
Web Adresi CV
Doçent Dr. Şaban ESEN
Anabilim Dalı Başkanı İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
0 (378) 223 50 05
sabanesen@bartin.edu.tr
Web Adresi CV
Yardımcı Doçent Dr. Melih BAŞKOL
Anabilim Dalı Başkanı İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
0 (378) 223 53 61
mbaskol@bartin.edu.tr
Web Adresi CV
Öğretim Görevlisi GÖKHAN DEMİRARSLAN
Anabilim Dalı Başkanı İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
0 (378) 223 53 70
gdemirarslan@bartin.edu.tr
Web Adresi CV
Yardımcı Doçent Dr. Yaşar AKÇA
Bölüm Başkan Yardımcısı İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
0 (378) 223 53 68
yakca@bartin.edu.tr
Web Adresi CV
Yardımcı Doçent Dr. Beyza ÖZTURANLI
Bölüm Başkan Yardımcısı İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
0 (378) 223 53 95
bozturanli@bartin.edu.tr
Web Adresi CV
Yardımcı Doçent Dr. Hande UYAR OĞUZ
Bölüm Başkan Yardımcısı İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
0 (378) 223 50 06
handeuyar@bartin.edu.tr
Web Adresi CV
Yardımcı Doçent Dr. Yaşar ÖZ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
0 (378) 223 53 63
yasaroz@bartin.edu.tr
Web Adresi CV
Yardımcı Doçent Dr. Yusuf BİLGİN
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
0 (378) 223 53 53
yusufbilgin@bartin.edu.tr
Web Adresi CV
Yardımcı Doçent Dr. İ. Fatih CEYHAN
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
0 (378) 223 53 65
ismailc@bartin.edu.tr
Web Adresi CV
Yardımcı Doçent Dr. Ahmet KAMACI
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
0 (378) 223 53 89
akamaci@bartin.edu.tr
Web Adresi CV
Yardımcı Doçent Dr. Ahmet ÖZTEL
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
0 (378) 223 53 68
aoztel@bartin.edu.tr
Web Adresi CV
Yardımcı Doçent Dr. Mesut KAYAER
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
0 (378) 223 53 93
mkayaer@bartin.edu.tr
Web Adresi CV
Yardımcı Doçent Dr. Salih ÇİFTÇİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
0 (378) 223 53 93
sciftci@bartin.edu.tr
Web Adresi CV
Yardımcı Doçent Dr. Dr. Gül GÜNEY
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
0 (378) 223 53 81
gguney@bartin.edu.tr
Web Adresi CV
Yardımcı Doçent Dr. Dr. Aybegüm GÜNGÖRDÜ BELBAĞ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İŞLETME
0 (378) 223 53 62
agungordu@bartin.edu.tr
Web Adresi CV
Yardımcı Doçent Dr. Dr. Hakan ÖZKÖSE
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
0 (378) --- -- --
hozkose@bartin.edu.tr
Web Adresi CV
Yardımcı Doçent Dr. Sezin GÜLERYÜZ ERGÜL
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yönetim Bilişim Sistemleri
0378 223 52 58
sguleryuz@bartin.edu.tr
Web Adresi CV
Öğretim Görevlisi Fatma SÖNMEZ ÇAKIR
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
0 (378) 223 52 58
fsonmez@bartin.edu.tr
Web Adresi CV
Öğretim Görevlisi Sadık KOCABAŞ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
0 (378) 223 53 91
skocabas@bartin.edu.tr
Web Adresi CV
Öğretim Görevlisi Pınar ÇELEBİ DEMİRARSLAN
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
0 (378) 223 53 60
pdemirarslan@bartin.edu.tr
Web Adresi CV
Öğretim Görevlisi Hüseyin ÖZBAY
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
0 (378) 223 53 91
hozbay@bartin.edu.tr
Web Adresi CV
Öğretim Görevlisi Neyzen Fehmi DOLAR
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
0 (378) 223 53 70
ndolar@bartin.edu.tr
Web Adresi CV
Öğretim Görevlisi Dr. Okan YILMAZ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
0 (378) 223 53 88
oyilmaz@bartin.edu.tr
Web Adresi CV
Araştırma Görevlisi Dr. Mehmet Said KÖSE
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
0 (378) 223 53 61
mskose@bartin.edu.tr
Web Adresi CV
Araştırma Görevlisi Dr. Sabahattin ÇETİN
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
0 (378) 223 53 65
scetin@bartin.edu.tr
Web Adresi CV
Araştırma Görevlisi Leyla ÇİFTÇİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
0 (378) 223 53 95
leylac@bartin.edu.tr
Web Adresi CV
Araştırma Görevlisi Onur COMBA
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
0 (378) 223 53 92
onurcomba@bartin.edu.tr
Web Adresi CV
Araştırma Görevlisi Ferhat Demirci
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
0378 223 53 63
fdemirci@bartin.edu.tr
Web Adresi CV
Araştırma Görevlisi Dr. Havanur ERGÜN TATAR
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
0 (378) 223 53 81
havanurergun@bartin.edu.tr
Web Adresi CV
Araştırma Görevlisi Mehmet Akif PEÇE
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
0 (378) 223 53 88
apece@bartin.edu.tr
Web Adresi CV
Araştırma Görevlisi Ahmet ASLAN
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
0 (378) 223 53 53
ahmetaslan@bartin.edu.tr
Web Adresi CV
Araştırma Görevlisi Barış ACUN
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
0 (378) 223 53 80
barisacun@bartin.edu.tr
Web Adresi CV
Araştırma Görevlisi Erdi TOPÇUOĞLU
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
0 (378) 223 53 92
etopcuoglu@bartin.edu.tr
Web Adresi CV
Araştırma Görevlisi Esra KAPLAN ÇANGA
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
0378 223 53 62
ekaplan@bartin.edu.tr
Web Adresi CV

Bartın Üniversitesi Ağdacı Yerleşkesi Tel: 0 378 223 53 99 Belge Geçer: 0 378 223 50 39 E-posta: iibf@bartin.edu.tr

Copyright Bartın Üniversitesi