Akademik Personel

Prof. Dr. Şaban ESEN
Dekan V.
Birim: İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Bölüm:İşletme Bölümü
e - Posta:sabanesen@bartin.edu.tr
Telefon:0 (378) 223 50 05
Dr. Öğr. Üyesi Ramazan ARSLAN
Dekan Yardımcısı
Birim: İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Bölüm:İktisat Bölümü
e - Posta:rarslan@bartin.edu.tr
Telefon:0 (378) 223 53 84
Kişisel web sitesi:web Sitesi
Dr. Öğr. Üyesi Hande KÜÇÜKÖNDER
Dekan Yardımcısı
Birim: İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Bölüm:İşletme Bölümü
e - Posta:hkucukonder@bartin.edu.tr
Telefon:0 (378) 223 53 86
Prof. Dr. Mahmut BOZAN
Bölüm Başkanı
Birim: İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Bölüm:Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü
e - Posta:mbozan@bartin.edu.tr
Telefon:0 (378) 223 53 94
Prof. Dr. Metin SABAN
Bölüm Başkanı
Birim: İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Bölüm:İşletme Bölümü
e - Posta:metinsaban@bartin.edu.tr
Telefon:0 (378) 223 53 64
Doç. Dr. Alper AYTEKİN
Bölüm Başkanı
Birim: İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Bölüm:Yönetim Bilişim Sistemleri
e - Posta:aytekin@bartin.edu.tr
Telefon:0 (378) 223 53 57
Doç. Dr. Ayhan KARAKAŞ
Bölüm Başkanı
Birim: İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Bölüm:Turizm İşletmeciliği Bölümü
e - Posta:akarakas@bartin.edu.tr
Telefon:0 (378) 223 53 54
Kişisel web sitesi:web Sitesi
Doç. Dr. Said CEYHAN
Bölüm Başkanı
Birim: İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Bölüm:İktisat Bölümü
e - Posta:sceyhan@bartin.edu.tr
Telefon:0 (378) 223 53 85
Kişisel web sitesi:web Sitesi
İş Tanımı:İş Tanımı
Dr. Öğr. Üyesi Sabahattin ÇETİN
Bölüm Başkanı
Birim: İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Bölüm:Uluslararası Ticaret ve Lojistik
e - Posta:scetin@bartin.edu.tr
Telefon:0 (378) 223 53 51
Kişisel web sitesi:web Sitesi
Doç. Dr. Aybegüm GÜNGÖRDÜ BELBAĞ
Birim: İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Bölüm:İşletme Bölümü
e - Posta:agungordu@bartin.edu.tr
Telefon:0 (378) 223 53 62
Doç. Dr. Halim AKBULUT
Birim: İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Bölüm:İşletme Bölümü
e - Posta:hakbulut@bartin.edu.tr
Telefon:0 (378) 223 53 81
Doç. Dr. İlkben AKANSEL
Birim: İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Bölüm:İktisat Bölümü
e - Posta:iakansel@bartin.edu.tr
Telefon:0378 223 5387
Kişisel web sitesi:web Sitesi
Doç. Dr. Yaşar ÖZ
Birim: İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Bölüm:İşletme Bölümü
e - Posta:yasaroz@bartin.edu.tr
Telefon:0 (378) 223 53 63
Kişisel web sitesi:web Sitesi
Doç. Dr. Ahmet KAMACI
Birim: İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Bölüm:İktisat Bölümü
e - Posta:akamaci@bartin.edu.tr
Telefon:0 (378) 223 53 89
Dr. Öğr. Üyesi Ahmet ÖZTEL
Anabilim Dalı Başkanı
Birim: İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Bölüm:İşletme Bölümü
e - Posta:aoztel@bartin.edu.tr
Telefon:0 (378) 223 53 65
Dr. Öğr. Üyesi Aslı ÇİLLİOĞLU KARADEMİR
Birim: İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Bölüm:İşletme Bölümü
e - Posta:akarademir@bartin.edu.tr
Telefon:0378 223 53 62
Kişisel web sitesi:web Sitesi
Dr. Öğr. Üyesi Beyza ÖZTURANLI ŞANDA
Bölüm Başkan Yardımcısı
Birim: İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Bölüm:Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü
e - Posta:bozturanli@bartin.edu.tr
Telefon:0 (378) 223 53 95
Kişisel web sitesi:web Sitesi
Dr. Öğr. Üyesi Emine GENÇ
Birim: İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Bölüm:Uluslararası Ticaret ve Lojistik
e - Posta:egenc@bartin.edu.tr
Kişisel web sitesi:web Sitesi
Dr. Öğr. Üyesi Gül GÜNEY
Birim: İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Bölüm:İktisat Bölümü
e - Posta:gguney@bartin.edu.tr
Telefon:0 (378) 223 53 88
Dr. Öğr. Üyesi Hakan ÖZKÖSE
Birim: İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Bölüm:Yönetim Bilişim Sistemleri
e - Posta:hozkose@bartin.edu.tr
Telefon:0 (378) 223 52 58
Dr. Öğr. Üyesi Hande Oğuz UYAR
Bölüm Başkan Yardımcısı
Birim: İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Bölüm:Turizm İşletmeciliği Bölümü
e - Posta:handeuyar@bartin.edu.tr
Telefon:0 (378) 223 50 06
Kişisel web sitesi:web Sitesi
Dr. Öğr. Üyesi Havanur Ergün TATAR
Birim: İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Bölüm:İktisat Bölümü
e - Posta:havanurergun@bartin.edu.tr
Telefon:0 (378) 223 53 88
Dr. Öğr. Üyesi İ. Fatih CEYHAN
Birim: İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Bölüm:İşletme Bölümü
e - Posta:ismailc@bartin.edu.tr
Telefon:0 (378) 223 53 65ismailc@bartin.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi Kamil ÇELİK
Birim: İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Bölüm:Yönetim Bilişim Sistemleri
e - Posta:kcelik@bartin.edu.tr
Telefon:0378 223 53 53
Kişisel web sitesi:web Sitesi
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Said KÖSE
Birim: İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Bölüm:Uluslararası Ticaret ve Lojistik
e - Posta:mskose@bartin.edu.tr
Telefon:0 (378) 223 53 51
Dr. Öğr. Üyesi Melih BAŞKOL
Anabilim Dalı Başkan
Birim: İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Bölüm:İşletme Bölümü
e - Posta:mbaskol@bartin.edu.tr
Telefon:0 (378) 223 53 61
Dr. Öğr. Üyesi Mesut KAYAER
Birim: İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Bölüm:Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü
e - Posta:mkayaer@bartin.edu.tr
Telefon:0 (378) 223 53 93
Dr. Öğr. Üyesi Ömer BAYKAL
-
Birim: İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Bölüm:Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü
e - Posta:obaykal@bartin.edu.tr
Telefon:0 (378) 223 53 80
Dr. Öğr. Üyesi Salih ÇİFTÇİ
Birim: İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Bölüm:Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü
e - Posta:sciftci@bartin.edu.tr
Telefon:0 (378) 223 53 93
Dr. Öğr. Üyesi Sezin GÜLERYÜZ ERGÜL
Birim: İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Bölüm:Yönetim Bilişim Sistemleri
Uzmanlık Alanı:-
e - Posta:sguleryuz@bartin.edu.tr
Telefon:0378 223 52 58
Dr. Öğr. Üyesi Yaşar AKÇA
Birim: İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Bölüm:İşletme Bölümü
e - Posta:yakca@bartin.edu.tr
Telefon:0378 223 53 68
Kişisel web sitesi:web Sitesi
Öğr. Görevlisi Dr. Ayşe GÜNEŞ
Birim: İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Bölüm:Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
e - Posta:aysegunes@bartin.edu.tr
Telefon:0 (378) 223 53 60
Öğr. Görevlisi Dr. Fatma SÖNMEZ ÇAKIR
Birim: İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Bölüm:Yönetim Bilişim Sistemleri
Uzmanlık Alanı:-
e - Posta:fsonmez@bartin.edu.tr
Telefon:0 (378) 223 52 58
Arş. Gör. Dr. Ahmet ZELKA
Birim: İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Bölüm:İşletme Bölümü
e - Posta:azelka@bartin.edu.tr
Telefon:0378 223 53 68
Arş. Gör. Dr. Feriştah YILMAZ
Birim: İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Bölüm:Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü
e - Posta:fyilmaz@bartin.edu.tr
Telefon:0 (378) 223 50 06
Kişisel web sitesi:web Sitesi
Arş. Gör. Dr. Leyla ÇİFTÇİ
Birim: İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Bölüm:Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü
e - Posta:leylac@bartin.edu.tr
Telefon:0 (378) 223 53 95
Öğr. Görevlisi Gökhan DEMİRARSLAN
Birim: İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Bölüm:İşletme Bölümü
e - Posta:gdemirarslan@bartin.edu.tr
Telefon:0 (378) 223 53 70
Kişisel web sitesi:web Sitesi
Öğr. Görevlisi Hüseyin ÖZBAY
-
Birim: İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Bölüm:Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü
e - Posta:hozbay@bartin.edu.tr
Telefon:0 (378) 223 53 91
Kişisel web sitesi:web Sitesi
Öğr. Görevlisi Pınar Çelebi DEMİRARSLAN
-
Birim: İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Bölüm:İşletme Bölümü
e - Posta:pdemirarslan@bartin.edu.tr
Telefon:0 (378) 223 53 60
Öğr. Görevlisi Sadık KOCABAŞ
-
Birim: İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Bölüm:Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü
e - Posta:skocabas@bartin.edu.tr
Telefon:0 (378) 223 53 91
Arş. Gör. Ahmet ASLAN
Birim: İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Bölüm:Turizm İşletmeciliği Bölümü
e - Posta:ahmetaslan@bartin.edu.tr
Telefon:0 (378) 223 53 53
Arş. Gör. Ahmet AYAZ
Birim: İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Bölüm:Yönetim Bilişim Sistemleri
e - Posta:aayaz@bartin.edu.tr
Telefon:0378 223 53 66
Kişisel web sitesi:web Sitesi
Arş. Gör. Barış ACUN
Birim: İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Bölüm:Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü
e - Posta:barisacun@bartin.edu.tr
Telefon:0 (378) 223 53 80
Arş. Gör. Beyhan ERKURT GÜNAY
Birim: İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Bölüm:Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü
e - Posta:berkurt@bartin.edu.tr
Telefon:0 (378) 223 53 52
Kişisel web sitesi:web Sitesi
Arş. Gör. Elif KILINÇ
Birim: İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Bölüm:Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
e - Posta:ekilinc@bartin.edu.tr
Telefon:0 (378) 223 53 88
Arş. Gör. Erdi TOPÇUOĞLU
Birim: İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Bölüm:Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü
e - Posta:etopcuoglu@bartin.edu.tr
Telefon:0 (378) 223 53 92
Kişisel web sitesi:web Sitesi
Arş. Gör. Fatma TÜMİNÇİN
Birim: İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Bölüm:Yönetim Bilişim Sistemleri
e - Posta:ftumincin@bartin.edu.tr
Telefon:0378 223 53 66
Arş. Gör. Ferhat DEMİRCİ
Birim: İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Bölüm:İşletme Bölümü
e - Posta:fdemirci@bartin.edu.tr
Telefon:0378 223 53 63
Arş. Gör. Halil KARLI
Birim: İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Bölüm:Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Uzmanlık Alanı:-
e - Posta:hkarli@bartin.edu.tr
Telefon:0378 223 53 58
Kişisel web sitesi:web Sitesi
Arş. Gör. Mehmet Akif PEÇE
Birim: İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Bölüm:İktisat Bölümü
e - Posta:apece@personel.bartin.edu.tr
Telefon:0 (378) 223 53 81
Arş. Gör. Mustafa Emin GÜL
Birim: İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Bölüm:İşletme Bölümü
e - Posta:mgul@bartin.edu.tr
Telefon:0378 223 53 61
Arş. Gör. Dr. Mustafa Emir YÜCEL
Birim: İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Bölüm:İktisat Bölümü
e - Posta:myucel@bartin.edu.tr
Telefon:0 (378) 223 53 89
Kişisel web sitesi:web Sitesi
Arş. Gör. Nurten KAYNARCA
Birim: İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Bölüm:İktisat Bölümü
e - Posta:nkaynarca@bartin.edu.tr
Telefon:0378 223 53 88
Kişisel web sitesi:web Sitesi
Arş. Gör. Onur COMBA
Birim: İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Bölüm:Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü
e - Posta:onurcomba@bartin.edu.tr
Telefon:0 (378) 223 53 92
Arş. Gör. Yunus Emre TOPCU
Birim: İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Bölüm:Uluslararası Ticaret ve Lojistik
e - Posta:ytopcu@bartin.edu.tr
Telefon:0378 223 53 58
Kişisel web sitesi:web Sitesi