Dekan

Prof. Dr. Şaban ESEN
Yönetim ve Organizasyon Anabilim Dalı Başkanı
Birim : İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Bölüm : İşletme Bölümü
e - Posta : sabanesen@bartin.edu.tr
Telefon : 0 (378) 223 50 05