image/svg+xml
image/svg+xml

Personel ve Form Belgeleri

FRM-0070 ÜBYS Yeni Kullanıcı Oluşturma Değişilik Formu

FRM-0031 Elektronik Posta İstek - Şifre Değişikliği Formu

FRM-0045 Araç Yolcu Listesi Formu
FRM-0046 Etkinlik Talep Formu
FRM-0048 Teknik Gezi Taşıt Talep Formu

FRM-0091 Kopya Tutanağı Formu

FRM-0094 Not Düzeltme Formu

FRM-0121 Aile Durum Bildirim Formu
FRM-0122 Aile Yardım Bildirim Formu
FRM-0123 Analık İzin Formu

FRM-0130 Doğum İzni Dilekçesi
FRM-0131 Doğum Yardımı Dilekçesi

FRM-0137 Görev Süre Uzatım Formu (Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi için)
FRM-0138 Görev Yeri Belgesi Talep Formu

FRM-0142 Hastalık İzin Onayı Formu

FRM-0145 Jüri Ücret Beyan Formu

FRM-0149 Doktor Öğretim Üyesi Kadrolarına Yeniden Atama Değerlendirme Komisyonu Tutanağı 

FRM-0150 Mal Bildirim Beyannamesi

FRM-0153 Nihai Değerlendirme Sonuç Tutanağı (Fakülte, Yükseokul ve Rektörlüğüne Bağlı Birimler İçin)

FRM-0161 Öğretim Üyeliğine İlk Defa veya Yeniden Başvuracak Adayların Yayın ve Faaliyelerine Değerlendirme Formu-Beyanname

FRM-0168 Personel Kimliği (Akıllı Kart) İstek Formu

FRM-0172 Kısas Süresi (Saalik) İzin Formu

FRM-0175 Tebliğ Tebellüğ Belgesi

FRM-0183 Yıllık İzin Formu

FRM-0186 Yurtdışı İzin Talep Formu

FRM-0189 Yurtiçi-Yurtdışı Görevlendirme Talep Formu
FRM-0190 Yükseköğretim Bilgi Sistemi (YÖKSİS) Şifre Talep Formu

FRM-0193 Malzeme Talep Formu

FRM-0299 Doktor Öğretim Üyesi Kadrolarına İlk Defa Başvuru Değerlendirme Komisyonu Tutanağı