image/svg+xml
image/svg+xml

Kalite Komisyonu Üyeleri

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı

 Birim Kalite Komisyon Üyeleri

Dr. Öğr. Üyesi Hande KÜÇÜKÖNDER

Dekanlık/Komisyon Başkanı

Dr. Öğr. Üyesi Mesut KAYAER

SBKY Bölümü/Komisyon Başkan Yardımcısı

Arş. Gör. Mustafa Emir YÜCEL

İktisat Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi İsmail Fatih CEYHAN

İşletme Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi Hande UYAR OĞUZ

Turizm İşletmeciliği Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi Emine GENÇ

UTL Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi Kamil ÇELİK

YBS Bölümü

Arş. Gör. Erdi TOPÇUOĞLU

SBKY Bölümü

Yasin AÇIKGÖZ

İşletme Bölümü/Öğrenci Temsilcisi
Fak. Sek. İlyas KARA Dekanlık