image/svg+xml
image/svg+xml

Kalite Komisyonu Üyeleri

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

 Birim Kalite Komisyon Üyeleri

Dr. Öğr. Üyesi Hande KÜÇÜKÖNDER

Dekanlık/Komisyon Başkanı

Dr. Öğr. Üyesi Mesut KAYAER

SBKY Bölümü/Komisyon Başkan Yardımcısı

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Akif PEÇE

İktisat Bölümü

Öğr. Gör. Dr. Gökhan DEMİRARSLAN

İşletme Bölümü

Doç. Dr. Ayhan KARAKAŞ

Turizm İşletmeciliği Bölümü

Doç. Dr. Sabahattin ÇETİN

UTL Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi Hakan ÖZKÖSE

YBS Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi Salih ÇİFTÇİ

SBKY Bölümü

Semavi KARAOK

İktisat Bölümü/Öğrenci Temsilcisi
İlyas KARA Fakülte Sekreteri