image/svg+xml
image/svg+xml

Hakkımızda

Bartın Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 5765 sayılı kanunun 31 Mayıs 2008 tarih ve 26892 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmasıyla 2008-2009 eğitim-öğretim döneminde kurulmuştur. İktisat Bölümü, İşletme Bölümü, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü, Turizm İşletmeciliği Bölümü, Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü ve Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümleri ile Bartın ili Ağdacı Köyü Mevkiinde bulunan kampüs alanı içerisinde hizmet vermektedir. Mevcut bina oturum alanı 800 m2iken zemin kat ile birlikte toplam 4 kattan oluşan binanın toplam kapalı alanı 3200 m2’dir.

Misyon

Eğitim-öğretim yoluyla ülkemizin insan gücü potansiyelinin iyileştirilmesi ve bilgi toplumunun oluşmasına katkı sağlanmasıdır. İyi iletişim kurabilen, uyumlu, girişimci, paylaşımcı, teknolojiyi etkin kullanabilen, özgür, araştırmacı, çözüm üreten, ülke ve dünya gerçeklerine duyarlı, sorgulayan, eleştiren, toplumun hayat kalitesine önem veren, ulusal ve uluslararası yeniliklere ve işbirliğine açık, etik değerleri gözeten, farklı görüş ve düşüncelere saygılı, bireysel hizmet ve sorumluluk anlayışı taşıyan, mesleğin gerektirdiği bilgi donanımına sahip, yaşam boyu öğrenmeye odaklı, çağdaş uygarlığı hedefleyen, çevresel ve kültürel tarihi değerleri yücelten, evrensel bilgiye ulaşmayı ve üretmeyi ilke edinen öğrenci ve akademisyenler yetiştirmek, kentimize, bölgeye ve topluma ileri ve kaliteli hizmeti sunmak, ekonomik, toplumsal ve kültürel kalkınmayı desteklemek ve hızlandırmak, özel araştırmalarla evrensel bilim, sanat, kültür ve bilgi birikimine katkıda bulunmak, doğru yükseköğretim politikalarının oluşmasına öncülük etmek, kaynakları yerinde, zamanında, önceliklere göre ve doğru kullanmak, stratejik plana bağlı kalmak, kurumsal ve bireysel performansları ölçmek, kamu kurum ve kuruluşlarına ilmi, kültürel ve sanata katkı ve toplumsal gelişme sürecinde öncülük, çağın gerektirdiği donanımla ve evrensel geçerliliği olan bilim ışığında hareket etmek.

Vizyon

Ulusal ve uluslararası ortamlarda mensubu olmaktan gurur duyulan, uluslararası standartlarda nitelikli yöneticilik eğitimi veren, yaptığı bilimsel araştırmalarla ülkemizin çağdaş uygarlık düzeyine yükselmesine katkıda bulunan bir fakülte olmaktır.

 Fakültemizin Temel Değerleri

 • İNSAN ODAKLILIK
 • EVRENSELLİK
 • MÜKEMMELLİK
 • GİRİŞİMCİLİK
 • YENİLİKÇİLİK
 • YAŞAM BOYU ÖĞRENME
 • FARKINDA OLMA
 • ÇAĞDAŞ UYGARLIK HEDEFİ
 • TOPLUMSAL VE ULUSLARARASI DEĞERLER
 • İNSANA VE ÇEVREYE SAYGI
 • ELEŞTİRİYE, YENİLİKLERE AÇIKLIK VE HOŞGÖRÜ