image/svg+xml
image/svg+xml

Fakülte Kurulu

FAKÜLTE KURULU

Prof. Dr.

Şaban ESEN

Başkan (Dekan)

Prof. Dr.

Metin SABAN

Üye (Profesör Temsilcisi/ İşletme Bölüm Başkanı)

Prof. Dr.

Mahmut BOZAN

Üye (Profesör Temsilcisi/ Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölüm Başkanı)

Prof. Dr.

Alper AYTEKİN

Üye (Profesör Temsilcisi/ Yönetim Bilişim Sistemleri Bölüm Başkanı)

Doç. Dr.

Ümmühan AVCI

Üye (Doçent Temsilcisi)

Doç. Dr.

Yaşar ÖZ

Üye (Doçent Temsilcisi)

Doç. Dr.

Ayhan KARAKAŞ

Üye (Turizm İşletmeciliği Bölüm Başkanı)

Doç. Dr.

Said CEYHAN

Üye (İktisat Bölüm Başkanı)

Dr. Öğr. Üyesi

Emine GENÇ

Üye (Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölüm Başkanı)

Dr. Öğr. Üyesi

Mesut KAYAER

Üye (Dr. Öğr. Üyesi Temsilcisi)

İlyas KARA

Raportör (Fakülte Sekreteri)