image/svg+xml
image/svg+xml

Akademik Personel

Prof. Dr. Şaban ESEN
Dekan V.
Birim: İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Bölüm:İşletme Bölümü
e - Posta:sabanesen@bartin.edu.tr
Telefon:0 378 501 10 00 Dahili: 2105-2110 / Oda No:3-61,2-92
Telefon:0 378 501 10 32
Doç. Dr. Ramazan ARSLAN
Dekan Yardımcısı
Birim: İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Bölüm:İktisat Bölümü
e - Posta:rarslan@bartin.edu.tr
Telefon:0 378 501 10 00 Dahili: 2121,2102 / Oda No:3-52,3-64
Telefon:0 378 223 54 80
Kişisel web sitesi:web Sitesi
Dr. Öğr. Üyesi Hande KÜÇÜKÖNDER
Dekan Yardımcısı
Birim: İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Bölüm:İşletme Bölümü
e - Posta:hkucukonder@bartin.edu.tr
Telefon:0 378 501 10 00 Dahili: 2103 / Oda No: 3-53, 2-85
Telefon:0 378 223 54 81
Prof. Dr. Mahmut BOZAN
Bölüm Başkanı
Birim: İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Bölüm:Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü
e - Posta:mbozan@bartin.edu.tr
Telefon:0 378 501 10 00 Dahili: 2113 / Oda No: 3-72
Prof. Dr. Metin SABAN
Bölüm Başkanı
Birim: İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Bölüm:İşletme Bölümü
e - Posta:metinsaban@bartin.edu.tr
Telefon:0 378 501 10 00 Dahili: 2112 / Oda No: 3-73
Doç. Dr. Alper AYTEKİN
Bölüm Başkanı
Birim: İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Bölüm:Yönetim Bilişim Sistemleri
e - Posta:aytekin@bartin.edu.tr
Telefon:0 378 501 10 00 Dahili: 2111 / Oda No: 3-71
Doç. Dr. Ümmühan AVCI
Birim: İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Bölüm:Yönetim Bilişim Sistemleri
e - Posta:uavci@bartin.edu.tr
Telefon:0 (378) 501 10 00 Dahili: 3110 / Oda No:3-94
Doç. Dr. Ayhan KARAKAŞ
Bölüm Başkanı
Birim: İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Bölüm:Turizm İşletmeciliği Bölümü
e - Posta:akarakas@bartin.edu.tr
Telefon:0 378 501 10 00 Dahili: 2116 / Oda No: 3-68
Kişisel web sitesi:web Sitesi
Doç. Dr. Said CEYHAN
Bölüm Başkanı
Birim: İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Bölüm:İktisat Bölümü
e - Posta:sceyhan@bartin.edu.tr
Telefon:0(378) 501 10 00 / 2035
Kişisel web sitesi:web Sitesi
İş Tanımı:İş Tanımı
Dr. Öğr. Üyesi Sabahattin ÇETİN
Birim: İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Bölüm:Uluslararası Ticaret ve Lojistik
e - Posta:scetin@bartin.edu.tr
Telefon:0 378 501 10 00 Dahili: 2122 / Oda No: 3-69
Kişisel web sitesi:web Sitesi
Doç. Dr. Ahmet KAMACI
Birim: İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Bölüm:İktisat Bölümü
e - Posta:akamaci@bartin.edu.tr
Telefon:0 378 501 10 00 Dahili: 2117 / Oda No: 3-65
Doç. Dr. Aybegüm GÜNGÖRDÜ BELBAĞ
Birim: İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Bölüm:İşletme Bölümü
e - Posta:agungordu@bartin.edu.tr
Telefon:Oda No: 2-95
Doç. Dr. Fatma SÖNMEZ ÇAKIR
Birim: İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Bölüm:Yönetim Bilişim Sistemleri
Uzmanlık Alanı:-
e - Posta:fsonmez@bartin.edu.tr
Telefon:0 378 501 10 00 Dahili: 2149 / Oda No: 3-97
Doç. Dr. Halim AKBULUT
Birim: İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Bölüm:İşletme Bölümü
e - Posta:hakbulut@bartin.edu.tr
Telefon:0 378 501 10 00 Dahili: 2124 / Oda No: 2-94
Doç. Dr. İlkben AKANSEL
Birim: İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Bölüm:İktisat Bölümü
e - Posta:iakansel@bartin.edu.tr
Telefon:0 378 501 10 00 Dahili: 2114 / Oda No: 3-56
Kişisel web sitesi:web Sitesi
Doç. Dr. Yaşar AKÇA
Birim: İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Bölüm:İşletme Bölümü
e - Posta:yakca@bartin.edu.tr
Telefon:0378 501 10 00 Dahili: 2136 / Oda No: 2-91
Kişisel web sitesi:web Sitesi
Doç. Dr. Yaşar ÖZ
Birim: İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Bölüm:İşletme Bölümü
e - Posta:yasaroz@bartin.edu.tr
Telefon:0 378 501 10 00 Dahili: 2115 Oda No: 2-93
Kişisel web sitesi:web Sitesi
Dr. Öğr. Üyesi Ahmet ÖZTEL
Anabilim Dalı Başkanı
Birim: İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Bölüm:İşletme Bölümü
e - Posta:aoztel@bartin.edu.tr
Telefon:0 (378) 501 10 00 Dahili:2138 / Oda No: 2-83
Dr. Öğr. Üyesi Aslı ÇİLLİOĞLU KARADEMİR
Birim: İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Bölüm:İşletme Bölümü
e - Posta:akarademir@bartin.edu.tr
Telefon:0378 501 10 00 Dahili:2141 / Oda No: 2-87
Kişisel web sitesi:web Sitesi
Dr. Öğr. Üyesi Beyza ÖZTURANLI ŞANDA
Bölüm Başkan Yardımcısı
Birim: İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Bölüm:Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü
e - Posta:bozturanli@bartin.edu.tr
Telefon:0 (378) 501 10 00 Dahili:2146 / Oda No: 3-90
Kişisel web sitesi:web Sitesi
Dr. Öğr. Üyesi Emine GENÇ
Bölüm Başkanı
Birim: İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Bölüm:Uluslararası Ticaret ve Lojistik
e - Posta:egenc@bartin.edu.tr
Telefon:0 378 501 10 00 Dahili: 2143 / Oda No: 3-102
Kişisel web sitesi:web Sitesi
Dr. Öğr. Üyesi Gül GÜNEY
Birim: İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Bölüm:İktisat Bölümü
e - Posta:gguney@bartin.edu.tr
Telefon:0 378 501 10 00 Dahili: 2119 / Oda No: 3-59
Dr. Öğr. Üyesi Hakan ÖZKÖSE
Birim: İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Bölüm:Yönetim Bilişim Sistemleri
e - Posta:hozkose@bartin.edu.tr
Telefon:0 378 501 10 00 Dahili: 2142 / Oda No: 3-101
Dr. Öğr. Üyesi Hande Oğuz UYAR
Bölüm Başkan Yardımcısı
Birim: İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Bölüm:Turizm İşletmeciliği Bölümü
e - Posta:handeuyar@bartin.edu.tr
Telefon:0 378 501 10 00 Dahili: 2144 / Oda No: 3-80
Kişisel web sitesi:web Sitesi
Dr. Öğr. Üyesi Havanur Ergün TATAR
Birim: İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Bölüm:İktisat Bölümü
e - Posta:havanurergun@bartin.edu.tr
Telefon:0 378 501 10 00 Dahili: 2125 / Oda No: 3-58
Dr. Öğr. Üyesi İ. Fatih CEYHAN
Birim: İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Bölüm:İşletme Bölümü
e - Posta:ismailc@bartin.edu.tr
Telefon:0 378 501 10 00 Dahili: 2133 / Oda No: 2-84
Dr. Öğr. Üyesi Kamil ÇELİK
Birim: İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Bölüm:Yönetim Bilişim Sistemleri
e - Posta:kcelik@bartin.edu.tr
Telefon:0 378 501 10 00 Dahili: 2148 / Oda No: 3-96
Kişisel web sitesi:web Sitesi
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Said KÖSE
Birim: İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Bölüm:Uluslararası Ticaret ve Lojistik
e - Posta:mskose@bartin.edu.tr
Telefon:0 378 501 10 00 Dahili: 2135 / Oda No: 3-104
Dr. Öğr. Üyesi Melih BAŞKOL
Anabilim Dalı Başkan
Birim: İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Bölüm:İşletme Bölümü
e - Posta:mbaskol@bartin.edu.tr
Telefon:0 (378) 501 10 00 Dahili:2140 / Oda No: 2-86
Dr. Öğr. Üyesi Mesut KAYAER
Birim: İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Bölüm:Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü
e - Posta:mkayaer@bartin.edu.tr
Telefon:0 378 501 10 00 Dahili: 2118 / Oda No: 3-89
Dr. Öğr. Üyesi Ömer BAYKAL
-
Birim: İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Bölüm:Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü
e - Posta:obaykal@bartin.edu.tr
Telefon:0 378 501 10 00 Dahili: 2123 / Oda No: 3-87
Dr. Öğr. Üyesi Salih ÇİFTÇİ
Birim: İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Bölüm:Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü
e - Posta:sciftci@bartin.edu.tr
Telefon:0 378 501 10 00 Dahili: 2120 / Oda No: 3-88
Dr. Öğr. Üyesi Sezin GÜLERYÜZ ERGÜL
Birim: İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Bölüm:Yönetim Bilişim Sistemleri
Uzmanlık Alanı:-
e - Posta:sguleryuz@bartin.edu.tr
Telefon:0 378 501 10 00 Dahili: 2147 / Oda No: 3-95
Öğr. Görevlisi Dr. Ayşe GÜNEŞ
Birim: İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Bölüm:Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
e - Posta:aysegunes@bartin.edu.tr
Telefon:0 378 501 10 00 Dahili: 2130 / Oda No: 3-83
Arş. Gör. Dr. Ahmet ZELKA
Birim: İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Bölüm:İşletme Bölümü
e - Posta:azelka@bartin.edu.tr
Telefon:0 378 501 10 00 Dahili: 2127 / Oda No: 2-80
Arş. Gör. Dr. Feriştah YILMAZ
Birim: İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Bölüm:Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü
e - Posta:fyilmaz@bartin.edu.tr
Telefon:0 378 501 10 00 Dahili: 2130 / Oda No: 3-83
Kişisel web sitesi:web Sitesi
Arş. Gör. Dr. Leyla ÇİFTÇİ
Birim: İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Bölüm:Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü
e - Posta:leylac@bartin.edu.tr
Telefon:0 378 501 10 00 Dahili: 2126 / Oda No: 3-84
Arş. Gör. Dr. Mehmet Akif PEÇE
Birim: İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Bölüm:İktisat Bölümü
e - Posta:apece@personel.bartin.edu.tr
Telefon:0 (378) 501 10 00 Dahili :2129 / Oda No: 3-66
Arş. Gör. Dr. Mustafa Emir YÜCEL
Birim: İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Bölüm:İktisat Bölümü
e - Posta:myucel@bartin.edu.tr
Telefon:0 (378) 501 10 00 Dahili :2129 / Oda No: 3-66
Kişisel web sitesi:web Sitesi
Öğr. Görevlisi Gökhan DEMİRARSLAN
Birim: İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Bölüm:İşletme Bölümü
e - Posta:gdemirarslan@bartin.edu.tr
Telefon:0378 501 10 00 Dahili:2131 / Oda No: 2-79
Kişisel web sitesi:web Sitesi
Öğr. Görevlisi Hüseyin ÖZBAY
-
Birim: İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Bölüm:Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü
e - Posta:hozbay@bartin.edu.tr
Telefon:0 378 501 10 00 Dahili: 2132 / Oda No: 3-81
Kişisel web sitesi:web Sitesi
Öğr. Görevlisi Pınar Çelebi DEMİRARSLAN
-
Birim: İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Bölüm:İşletme Bölümü
e - Posta:pdemirarslan@bartin.edu.tr
Telefon:0378 501 10 00 Dahili:2131 / Oda No: 2-79
Öğr. Görevlisi Sadık KOCABAŞ
-
Birim: İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Bölüm:Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü
e - Posta:skocabas@bartin.edu.tr
Telefon:0 378 501 10 00 Dahili: 2132 / Oda No: 3-81
Arş. Gör. Ahmet ASLAN
Birim: İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Bölüm:Turizm İşletmeciliği Bölümü
e - Posta:ahmetaslan@bartin.edu.tr
Telefon:Oda No: 3-105
Arş. Gör. Barış ACUN
Birim: İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Bölüm:Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü
e - Posta:barisacun@bartin.edu.tr
Telefon:0 378 501 10 00 Dahili: 2128 / Oda No: 3-91
Arş. Gör. Beyhan ERKURT GÜNAY
Birim: İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Bölüm:Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü
e - Posta:berkurt@bartin.edu.tr
Telefon:0 378 501 10 00 Dahili: 2128 / Oda No: 3-91
Kişisel web sitesi:web Sitesi
Arş. Gör. Damla GÖKMEN
Birim: İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Bölüm:İktisat Bölümü
e - Posta:dgokmen@bartin.edu.tr
Telefon:Oda No: 3-57
Arş. Gör. Elif KILINÇ
Birim: İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Bölüm:Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
e - Posta:ekilinc@bartin.edu.tr
Telefon:0 378 501 10 00 Dahili: 2130 / Oda No: 3-83
Arş. Gör. Erdi TOPÇUOĞLU
Birim: İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Bölüm:Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü
e - Posta:etopcuoglu@bartin.edu.tr
Telefon:0 (378) 501 10 00 Dahili:2145 / Oda No: 3-82
Kişisel web sitesi:web Sitesi
Arş. Gör. Fatma AKGÜN
Birim: İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Bölüm:Yönetim Bilişim Sistemleri
e - Posta:ftumincin@bartin.edu.tr
Telefon:Oda No: 3-93
Arş. Gör. Ferhat DEMİRCİ
Birim: İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Bölüm:İşletme Bölümü
e - Posta:fdemirci@bartin.edu.tr
Telefon:0378 501 10 00 Dahili:2139 / Oda No: 2-81
Arş. Gör. Hakan AYDOĞAN
Birim: İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Bölüm:Yönetim Bilişim Sistemleri
e - Posta:haydogan@bartin.edu.tr
Telefon:Oda No: 3-93
Arş. Gör. Halil KARLI
Birim: İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Bölüm:Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Uzmanlık Alanı:-
e - Posta:hkarli@bartin.edu.tr
Telefon:Oda No: 3-103
Kişisel web sitesi:web Sitesi
Arş. Gör. Mustafa Emin GÜL
Birim: İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Bölüm:İşletme Bölümü
e - Posta:mgul@bartin.edu.tr
Telefon:0378 501 10 00 Dahili:2139 / Oda No: 2-81
Arş. Gör. Nurten KAYNARCA
Birim: İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Bölüm:İktisat Bölümü
e - Posta:nkaynarca@bartin.edu.tr
Telefon:0378 223 53 88
Kişisel web sitesi:web Sitesi
Arş. Gör. Onur COMBA
Birim: İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Bölüm:Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü
e - Posta:onurcomba@bartin.edu.tr
Telefon:0 (378) 501 10 00 Dahili:2145 / Oda No: 3-82
Arş. Gör. Yunus Emre TOPCU
Birim: İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Bölüm:Uluslararası Ticaret ve Lojistik
e - Posta:ytopcu@bartin.edu.tr
Telefon:Oda No: 3-105
Kişisel web sitesi:web Sitesi