image/svg+xml
image/svg+xml

Misyon, Vizyon ve Kalite Politikası

Misyon

Öğrenci merkezli ve yenilik odaklı bir yaklaşımla bilgi üreten ve mesleğinde yetkin bireyler yetiştirerek yerel, ulusal ve evrensel düzeyde topluma ve bilime katkı sağlamaktır.

Vizyon

Eğitimde ve araştırmalarda evrensel standartlarda başarılı, ulusal ve uluslararası düzeyde sosyo-ekonomik gelişmelerde öncü bir fakülte olmaktır.

Kalite Politikası

Bartın Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi misyonuna, vizyonuna ve temel değerlerine uygun olarak;

1 – Öğrenci merkezli bir yaklaşımla topluma, bilime, sanata, kültüre evrensel düzeyde katkı sağlayan nitelikli  bireyler yetiştirmeyi,

2 – Çözüm odaklı bir yaklaşımla bilime, toplumsal sorunlara ve bölgesel kalkınmaya yönelik araştırma, uygulama ve projeler geliştirmeyi,

3 – Katılımcı yönetim anlayışıyla aidiyet duygusu ve paydaş memnuniyetini artırarak kaliteyi bir kurum kültürüne dönüştürmeyi,

4 – Girişimci ve yenilikçi faaliyetleri yaygınlaştırmayı ve kurumsallaştırmayı,

5 – Fakültenin ulusal ve uluslararası düzeyde tanınırlığını artırmayı,

6 – İş sağlığı ve güvenliği ile çevre konusunda duyarlılık gösteren huzurlu bir fakülte olmayı,

“KALİTE POLİTİKASI” olarak benimser.