image/svg+xml
image/svg+xml

Kalite Kurulu Toplantıları

4- Üniversitemiz kalite çalışmaları kapsamında 29 Mart 2019 tarihinde Kalite Koordinatorlüğü tarafından Eğiticilerin Eğitimine yönelik Ölçme ve Değerlendirme Çalıştayı öncesinde fakültemiz öğretim üyelerine yönelik ziyaret gerçekleştirilmiştir.
3- Fakülte Kalite Komisyonu Toplantısı 15 Şubat 2019 tarihinde komisyon üyelerinin katılımı ile gerçekleştirilmiştir.
2- Fakülte Kalite Komisyonu Toplantısı 5 Şubat 2019 tarihinde komisyon üyelerinin katılımı ile gerçekleştirilmiştir.
1- Fakülte Kalite Komisyonu Toplantısı 23 Ocak 2019 tarihinde komisyon üyelerinin katılımı ile gerçekleştirilmiştir.